Salmon Lover $40.00

12 salmon sashimi, 2 ikura sashimi, 2 salmon, wrapped cucumber, 2 salmon wrapped spicy salmonSpecial Cooking Request: